Ansprechpartner

Leitung

Peter Wessels
– Niederlassungsleiter –

Telefon: +49 (0) 261 1007-211
Telefax: +49 (0) 261 1007-291

E-Mail: peter.wessels@deas.de

Ansprechpartner für unsere Geschäftsfelder:

Immobilien

Markus Teschner
– Leitung Immobilienwirtschaft / Kundenbetreuer –

Telefon: +49 (0) 261 1007-122
Telefax: +49 (0) 261 1007-292
Mobil: +49 (0) 162 2102 382

E-Mail: markus.teschner@deas.de

Fine Arts

Industrie, Handel & Gewerbe

Andreas Pellny

Telefon: +49 (0) 261 1007-160
Telefax: +49 (0) 261 1007-293

E-Mail: andreas.pellny@deas.de

Factoring und Kreditversicherung

Olaf Willms

Telefon: +49 (0) 261 1007-210
Telefax: +49 (0) 261 1007-291
Mobil: +49 (0) 162 2102 337

E-Mail: olaf.willms@deas.de

Leben- und Krankenversicherung

Herbert Schwartz

Telefon: +49 (0) 261 1007-250
Telefax: +49 (0) 261 1007-293
Mobil: +49 (0) 162 2102-334

E-Mail: herbert.schwartz@deas.de

Logistik und Transport

Privat

Andreas Pellny

Telefon: +49 (0) 261 1007-160
Telefax: +49 (0) 261 1007-293

E-Mail: andreas.pellny@deas.de

Kraftfahrtversicherung

Wolfgang Reicherz

Telefon: +49 (0) 261 1007-170
Telefax: +49 (0) 261 1007-293
Mobil: +49 (0) 162 2102 332

E-Mail: wolfgang.reicherz@deas.de